Winterconcert 2 februari 2020

Video: Eva de Paz Urueña

Foto’s: Henk-Jan Hoogenberk, Simon Duindam en Linda Kamp