Voor leden Symfonieorkest

Download hier de meest recente jaaragenda- SO 2016-2017

Afmelden voor repetities

Stuur een mail naar dirigent. Ben je te laat om nog te mailen (lekke band…) bel dan de orkesttelefoon: 06-42817848. Afmelden per whatsapp is niet mogelijk.

Afmelden voor concerten en studiemiddagen

Als je onverhoopt niet kunt meedoen met een concert, vragen we je om dit in een zo vroeg mogelijk stadium door te geven. Afmelden bij Saskia Terpoorten (06-30074757 of Saskia@Terpoorten.nl) EN mondeling bij de dirigent.

Mark Tempelaars Dirigent Mark@jsrijnstreek.nl
Helen Stijnen Algemeen coördinator Secretaris@jsrijnstreek.nl
Saskia Terpoorten Coördinator repetities Saskia@Terpoorten.nl;  06-30074757
Ineke Benning coördinator jeugdbestuur benning@kpnplanet.nl
Caroline de Weerdt repetitiebegeleider