Wordt Vriend van het JSR!

Al twintig jaar biedt het Jeugdsymfonieorkest Rijnstreek musicerende kinderen uit de regio Leiden de kans in een symfonieorkest te spelen. Door de opbouw in drie orkesten komen zowel onze beginnende 8-jarigen als de vergevorderde 18-jarige leden aan hun trekken. Muziek en gezelligheid gaan heel goed samen, zoals te merken is op de studieweekenden, uitstapjes naar het Archeon, de uitwisselingen van de Junioren met Bonn, de concertreizen naar het buitenland…

De inkomsten van het JSR bestaan uit de contributies, inkomsten van de concerten en subsidies voor buitenlandse reizen. De orkestleden dragen ook zelf hun steentje bij met acties en collectes. Om de wekelijkse repetities en de bijzondere activiteiten mogelijk te maken, zijn vele vrijwilligers voortdurend in touw.
Maar ook onze Vrienden zijn erg belangrijk. Hun financiële steun maakt het mogelijk dat het JSR bijvoorbeeld

  • repetitoren in huurt;
  • solisten van niveau kan aantrekken;
  • instrumenten aankoopt of huurt.

Ook u kunt Vriend worden van het JSR! Voor 25 euro per jaar ondersteunt u ons jeugdorkest. In ruil daarvoor ontvangt u

  • drie keer per jaar de JSR-Nieuwsbrief;
  • uitnodigingen voor onze concerten;
  • een vrijkaart op naam voor een van onze drie concerten (naar keuze).

Wilt u Vriend worden?

Meldt u aan via info@jsrijnstreek.nl en maak uw gift over op bankrekening NL63 INGB 0006 2171 68 ten name van Stichting Jeugd Symphonieorkesten Oegstgeest te Zoetermeer, onder vermelding van uw naam en “Vriendenbijdrage 2018”.

Dank!