Speciale activiteiten

Uitwisselingsprogramma met Carl-von-Ossietzkygymnasium in Bonn

junioren-activiteiten

Vanaf 2005 is er intensief contact met het orkest van het Carl-von-Ossietzkygymnasium in Bonn.¬†Intussen is de uitwisseling al een traditie. In februari 2009 was Bonn weer in Leiden. Toen hebben beide orkesten samen gespeeld op het Koninginneconcert. In januari 2010 is het Juniorenorkest op tegenbezoek geweest in Bonn. Ook weer met een gezamenlijk concert en excursies in Bonn en Keulen. De reizen zorgen natuurlijk voor een sterke onderlinge band en vormen een muzikale uitdaging. Er wordt veel samen gerepeteerd, gesport en gegeten en zaterdagavond is het “feest!”
In februari 2012 kwamen het Symfonieorkest en de Big Band van het Carl-von-Ossietzky-Gymnasium weer naar Leiden. Op het Koninginneconcert waren zij samen met het Juniorenorkest te horen!

Oxford-reis 2015

In het najaar van 2015 gaan leden van het Junioren-Orkest en het Symfonie-orkest naar Oxford.